GSM: 06 43431167 Mail: info@broc.nl

BROC voorziet in kennis en kunde op het gebied van de inrichting van uw kwaliteitssysteem. BROC is voornamelijk gespecialiseerd in de sectoren GWW aanneming, afvalverwerking en recycling. Door onze jarenlange ervaring in deze sectoren is BROC wonderwel in staat om voor u effectieve systemen te ontwikkelen die alleen doen waarvoor ze ingericht zijn

We kunnen u hierbinnen ondersteunen daar waar het gaat om:

  • kwaliteitsborging van producten op het gebied van zand en recyclinggranulaten, zoals de BRL 2506-1/ de BRL 2506-2, de BRL 9313, de BRL 9321, de BRL 9345 en de BRL keurcompost
  • procesborging op het gebied van grond zoals grondbanken, grondreiniging tegen het Besluit bodemkwaliteit. U kunt daarbij denken aan de BRL SIKB 7500, de BRL 2506-1/ de BRL 2506-2, de BRL
  • maar ook op het gebied van kwaliteitsmanagement kan BROC het e.e.a. voor u inrichten. Zoals de ISO 9001, de ISO 14001 en het Handboek CO2 Prestatieladder

Door de jarenlange ervaring in het werkveld is BROC goed in staat om voor u systemen met meerwaarde in te richten. Niet alleen om een auditor van een certificerende instelling tevreden te houden. Maar ook iets dat bijdraagt aan uw werkzaamheden. Kortom BROC schept meerwaarde.